POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ostatnia aktualizacja: 26.07.2023

Niniejsze ogłoszenie o ochronie danych osobowych dotyczy RAYTON PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA („my”, „nas”, „nasza”) i opisuje, w jaki sposób i dlaczego możemy zbierać, przechowywać, wykorzystywać i/lub udostępniać („przetwarzać”) Twoje informacje, gdy korzystasz z naszych usług („Usługi”). Masz pytania lub obawy? Zapoznanie się z tym ogłoszeniem o ochronie danych osobowych pomoże Ci zrozumieć Twoje prawa do prywatności oraz możliwości wyboru. Jeśli nie zgadzasz się z naszymi politykami i praktykami, proszę nie korzystaj z naszych Usług. Jeśli nadal masz jakieś pytania lub obawy, proszę skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem +48 536 071 872, drogą mailową pod adresem [email protected] lub pocztą na adres UL. HOŻA 86 / 210, WARSZAWA, WARSZAWA 00-682, Polska.

STRESZCZENIE KLUCZOWYCH PUNKTÓW

To streszczenie przedstawia kluczowe punkty z naszego ogłoszenia o ochronie danych osobowych, ale aby uzyskać więcej szczegółów na temat każdego z tych tematów, kliknij link po każdym kluczowym punkcie lub skorzystaj z naszego spisu treści poniżej, aby znaleźć interesującą Cię sekcję.

Jakie dane osobowe przetwarzamy? Podczas korzystania z naszych Usług możemy przetwarzać dane osobowe w zależności od sposobu interakcji z nami i Usługami, wyborów, które podejmujesz oraz produktów i funkcji, z których korzystasz. Dowiedz się więcej na temat danych osobowych, które nam przekazujesz.

Czy przetwarzamy jakieś wrażliwe dane osobowe? Nie przetwarzamy wrażliwych danych osobowych.

Czy otrzymujemy jakieś informacje od podmiotów trzecich? Możemy otrzymywać informacje z publicznych baz danych, partnerów marketingowych, platform mediów społecznościowych oraz innych źródeł zewnętrznych. Dowiedz się więcej na temat informacji zbieranych z innych źródeł.

Jak przetwarzamy Twoje dane? Przetwarzamy Twoje dane w celu świadczenia, ulepszania i zarządzania naszymi Usługami, komunikacji z Tobą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom oraz w celu spełnienia wymogów prawa. Możemy także przetwarzać Twoje dane w innych celach za Twoją zgodą. Przetwarzamy Twoje dane tylko wtedy, gdy mamy ważny prawny powód do tego. Dowiedz się więcej na temat sposobu przetwarzania Twoich danych.

W jakich sytuacjach i z jakimi podmiotami dzielimy dane osobowe? Możemy udostępniać informacje w określonych sytuacjach i określonym podmiotom trzecim. Dowiedz się więcej o tym, kiedy i z kim dzielimy Twoje dane osobowe.

Jakie są Twoje prawa? W zależności od Twojego geograficznego położenia, obowiązujące prawo ochrony danych może zapewniać Ci określone prawa dotyczące Twoich danych osobowych. Dowiedz się więcej o Twoich prawach w zakresie prywatności.

Jak korzystać z Twoich praw? Najłatwiejszym sposobem korzystania z Twoich praw jest złożenie żądania dostępu do danych podmiotu, lub skontaktowanie się z nami. Będziemy podejmować działania w związku z każdym wnioskiem zgodnie z obowiązującym prawem ochrony danych.

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, co robimy z zebranymi danymi? Zapoznaj się ze szczegółową polityką prywatności.

SPIS TREŚCI

 1. JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY?
 2. JAK PRZETWARZAMY TWOJE INFORMACJE?
 3. KIEDY I Z KIM DZIELIMY TWOJE DANE OSOBOWE?
 4. CZY UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES I INNYCH TECHNOLOGII ŚLEDZENIA?
 5. JAK OBCHODZIMY SIĘ Z TWOIMI DANYMI Z LOGOWANIA ZA POŚREDNICTWEM MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH?
 6. CZY TWOJE INFORMACJE SĄ PRZENOSZONE MIĘDZYNARODOWO?
 7. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE INFORMACJE?
 8. CZY ZBIERAMY INFORMACJE OD NIELETNICH?
 9. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA DOTYCZĄCE PRYWATNOŚCI?
 10. REGULATORY FUNKCJI ANTYŚLEDZĄCYCH
 11. CZY AKTUALIZUJEMY NINIEJSZĄ INFORMACJĘ?
 12. JAK MOŻESZ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE TEJ INFORMACJI?
 13. JAK MOŻESZ PRZEGLĄDAĆ, AKTUALIZOWAĆ LUB USUWAĆ DANE, KTÓRE OD CIEBIE ZEBRALIŚMY?

1. JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY?

Informacje osobiste podane przez Ciebie

W skrócie: Zbieramy informacje osobiste, które podajesz nam.

Zbieramy informacje osobiste, które dobrowolnie podajesz nam podczas rejestracji w Usługach, wyrażania zainteresowania uzyskaniem informacji o nas lub naszych produktach i Usługach, uczestnictwa w działaniach w ramach usług lub w innych przypadkach, kiedy się z nami kontaktujesz.

Informacje wrażliwe. Nie przetwarzamy informacji wrażliwych.

Wszystkie informacje osobiste, które nam przekazujesz, muszą być prawdziwe, pełne i dokładne, a Ty musisz nas poinformować o wszelkich zmianach w tych informacjach osobistych.

Informacje zbierane automatycznie

W skrócie: Pewne informacje, takie jak Twój adres protokołu internetowego (IP) i/lub charakterystyka przeglądarki oraz urządzenia, są zbierane automatycznie podczas odwiedzania naszych Usług.

Automatycznie zbieramy pewne informacje podczas odwiedzania, korzystania lub nawigacji po Usługach. Te informacje nie ujawniają Twojej dokładnej tożsamości (takiej jak Twoje imię czy dane kontaktowe), ale mogą zawierać informacje o urządzeniu i jego zastosowaniu, takie jak Twój adres IP, charakterystyka przeglądarki i urządzenia, system operacyjny, preferencje językowe, adresy URL odsyłaczy, nazwa urządzenia, kraj, lokalizacja, informacje o tym, jak i kiedy korzystasz z naszych usług oraz inne dane techniczne. Te informacje są przede wszystkim potrzebne do utrzymania bezpieczeństwa i funkcjonowania naszych Usług oraz dla celów analizy i raportowania wewnętrznego.

Podobnie jak wiele innych firm, zbieramy także informacje za pomocą plików cookie i podobnych technologii.

2. JAK PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

W skrócie: Przetwarzamy Twoje dane w celu świadczenia, udoskonalania i administrowania naszych Usług, komunikacji z Tobą, zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom oraz w celu spełnienia wymogów prawa. Możemy również przetwarzać Twoje dane w innych celach za Twoją zgodą.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe z różnych powodów, w zależności od tego, jak korzystasz z naszych Usług.

3. KIEDY I Z KIM DZIELIMY TWOJE DANE OSOBOWE?

W skrócie: Możemy udostępniać informacje w określonych sytuacjach opisanych w tej sekcji i/lub z następującymi podmiotami trzecimi.

Możemy potrzebować udostępnić Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach:

 1. Przekazywanie danych w związku z transferem przedsiębiorstwa. Możemy udostępniać lub przekazywać Twoje dane w związku z fuzją, sprzedażą aktywów firmy, finansowaniem lub przejęciem całego lub części naszego przedsiębiorstwa przez inną firmę.
 2. Przekazywanie danych firmom powiązanym. Możemy udostępniać Twoje dane naszym firmom powiązanym, w takim przypadku wymagamy, aby te firmy honorowały niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności. Firmy powiązane obejmują naszą spółkę macierzystą oraz wszelkie spółki zależne, partnerów joint venture lub inne firmy, które kontrolujemy lub które są pod wspólną kontrolą z nami.
 3. Przekazywanie danych partnerom biznesowym. Możemy udostępniać Twoje dane naszym partnerom biznesowym, aby zaproponować Ci pewne produkty, usługi lub promocje.

4. CZY UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES I INNYCH TECHNOLOGII ŚLEDZENIA?

W skrócie: Możemy używać plików cookies i innych technologii śledzenia do zbierania i przechowywania Twoich informacji.

Możemy używać plików cookies i podobnych technologii śledzenia (takich jak web beacon i pixels) do dostępu lub przechowywania informacji. Szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób wykorzystujemy takie technologie i jak możesz odmówić przyjęcia niektórych plików cookies, zostały przedstawione w naszym Oświadczeniu dotyczącym plików cookies.

5. JAK POSTĘPUJEMY W PRZYPADKU LOGOWAŃ ZA POŚREDNICTWEM MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH?

W skrócie: Jeśli zdecydujesz się zarejestrować lub zalogować na naszych Usługach za pomocą konta w mediach społecznościowych, możemy mieć dostęp do pewnych informacji o Tobie.

Nasze usługi umożliwiają zarejestrowanie i logowanie za pomocą konta w mediach społecznościowych innych firm (takich jak Facebook lub Twitter). Jeśli zdecydujesz się na to, otrzymamy pewne informacje o Twoim profilu od dostawcy mediów społecznościowych. Informacje o Twoim profilu, które otrzymamy, mogą różnić się w zależności od konkretnej platformy społecznościowej, ale zazwyczaj będą obejmować Twoje imię, adres e-mail, listę znajomych i zdjęcie profilowe, a także inne informacje, które udostępniasz publicznie na danej platformie społecznościowej.

Otrzymane informacje będziemy wykorzystywać wyłącznie w celach opisanych w niniejszym zawiadomieniu o ochronie prywatności lub w inny sposób wyraźnie przedstawionych na odpowiednich Usługach. Zauważ, że nie kontrolujemy i nie ponosimy odpowiedzialności za inne wykorzystania Twoich danych osobowych przez dostawców mediów społecznościowych. Zalecamy, abyś zapoznał się z ich zawiadomieniem o ochronie prywatności, aby dowiedzieć się, jak zbierają, wykorzystują i udostępniają Twoje dane osobowe oraz jak możesz dostosować preferencje prywatności na ich stronach internetowych i aplikacjach.

6. CZY TWOJE INFORMACJE PRZEKAZYWANE SĄ MIĘDZYNARODOWO?

W skrócie: Możemy przekazywać, przechowywać i przetwarzać Twoje dane w krajach innych niż Twój.

Nasze serwery znajdują się w Stanach Zjednoczonych. Jeśli korzystasz z naszych usług spoza tego kraju, prosimy mieć świadomość, że Twoje informacje mogą być przekazywane, przechowywane i przetwarzane przez nas oraz przez podmioty trzecie, z którymi możemy dzielić Twoje dane osobowe (patrz sekcja „KIEDY I Z KIM DZIELIMY TWOJE DANE OSOBOWE?” powyżej), w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Jeśli jesteś mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Zjednoczonego Królestwa (UK), to te kraje mogą nie posiadać przepisów o ochronie danych lub innych podobnych przepisów o takim samym zakresie jak Twoje własne państwo. Niemniej jednak podejmiemy wszystkie niezbędne środki w celu ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z niniejszym zawiadomieniem o ochronie prywatności oraz obowiązującym prawem.

7. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?

W skrócie: Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów określonych w niniejszej informacji o ochronie prywatności, chyba że prawo wymaga inaczej.

Zachowamy Twoje dane osobowe tylko przez czas niezbędny do celów określonych w niniejszym zawiadomieniu o ochronie prywatności, chyba że przewidziany jest dłuższy okres przechowywania zgodnie z wymogami prawnymi (takimi jak wymogi podatkowe, rachunkowości lub inne wymogi prawne).

Kiedy nie mamy kontynuującej się uzasadnionej potrzeby przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy lub zanonimizujemy takie informacje, lub jeśli to niemożliwe (np. ze względu na przechowywanie Twoich danych osobowych w archiwach kopii zapasowych), bezpiecznie przechowamy Twoje dane osobowe i odizolujemy je od dalszego przetwarzania do momentu możliwości ich usunięcia.

8. CZY ZBIERAMY INFORMACJE OD OSÓB NIELETNICH?

W skrócie: Nie gromadzimy świadomie danych od dzieci w wieku poniżej 18 lat ani nie prowadzimy wobec nich sprzedaży..

Nie gromadzimy świadomie danych od dzieci poniżej 18 roku życia ani nie prowadzimy działań marketingowych skierowanych do takich dzieci. Korzystając z Usług, oświadczasz, że masz co najmniej 18 lat lub że jesteś rodzicem lub opiekunem takiego niepełnoletniego i wyrażasz zgodę na korzystanie z Usług przez takiego niepełnoletniego zależnego. Jeśli dowiemy się, że zebrano dane osobowe od użytkowników poniżej 18 lat, dezaktywujemy konto i podejmiemy rozsądne kroki, aby jak najszybciej usunąć takie dane z naszych zasobów. Jeśli dowiesz się, że jakieś dane zostały przez nas zebrane od dzieci w wieku poniżej 18 lat, prosimy o kontakt pod adresem [email protected].

9. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?

W skrócie: Możesz przejrzeć, zmienić lub zamknąć swoje konto w dowolnym momencie.

Wycofanie zgody: Jeśli polegamy na Twojej zgodzie w celu przetwarzania Twoich danych osobowych, która może być wyraźna lub domniemana, w zależności od obowiązującego prawa, masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych w sekcji „JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE TEJ POLITYKI?” poniżej.

Należy jednak zauważyć, że wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody oraz, w przypadkach, gdy obowiązujące prawo na to pozwala, nie wpłynie na przetwarzanie Twoich danych osobowych dokonywane na podstawie innych ustawowych podstaw przetwarzania niż zgoda.

Informacje o koncie

Jeśli w dowolnym momencie chcesz przejrzeć lub zmienić informacje na swoim koncie lub zamknąć konto, możesz:

Wnioskować o zamknięcie lub dezaktywację konta. Na Twoją prośbę o zamknięcie konta dezaktywujemy lub usuniemy Twoje konto i informacje z naszych aktywnych baz danych. Możemy jednak zachować niektóre informacje w naszych plikach, aby zapobiegać oszustwom, rozwiązywać problemy, pomagać we wszelkich dochodzeniach, egzekwować nasze warunki prawne i/lub spełniać obowiązujące wymogi prawne.

10. KONTROLE DOTYCZĄCE FUNKCJI „NIE ŚLEDZIĆ” (DNT)

Wiele przeglądarek internetowych oraz niektóre systemy operacyjne i aplikacje mobilne zawierają funkcję „Nie śledzić” (DNT), którą można aktywować w celu wyrażenia preferencji dotyczących prywatności i niezgody na monitorowanie i zbieranie danych dotyczących Twoich działań przeglądania w Internecie. Obecnie nie został jeszcze ustanowiony jednolity standard technologiczny umożliwiający rozpoznawanie i wdrażanie sygnałów DNT. W związku z tym obecnie nie reagujemy na sygnały przeglądarek DNT ani na jakiekolwiek inne mechanizmy automatycznie przekazujące informacje o Twoim wyborze, aby nie być śledzonym online. Jeśli zostanie przyjęty standard śledzenia online, którego będziemy musieli przestrzegać w przyszłości, poinformujemy Cię o tym praktyce w zaktualizowanej wersji niniejszego zawiadomienia o ochronie prywatności.

11. CZY WPROWADZAMY AKTUALIZACJE TEGO OGŁOSZENIA?

W skrócie: Tak, zaktualizujemy to powiadomienie, jeśli będzie to konieczne, aby zachować zgodność z odpowiednimi przepisami.

Możemy czasami aktualizować to zawiadomienie o ochronie prywatności. Zaktualizowana wersja będzie oznaczona zaktualizowaną datą „Zaktualizowano”, a zmieniona wersja będzie obowiązywać od momentu, w którym będzie dostępna. Jeśli dokonamy istotnych zmian w tym zawiadomieniu o ochronie prywatności, możemy powiadomić Cię o tym w sposób widoczny, zamieszczając powiadomienie o takich zmianach lub przekazując Ci powiadomienie bezpośrednio. Zachęcamy Cię do regularnego sprawdzania tego zawiadomienia o ochronie prywatności, aby być na bieżąco z naszymi działaniami na rzecz ochrony Twoich informacji.

12. W JAKI SPOSÓB MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA?

Jeśli masz pytania lub komentarze dotyczące tego powiadomienia, możesz wysłać do nas wiadomość e-mail na adres [email protected] lub skontaktować się z nami pocztą na adres: UL. HOŻA 86 / 210, WARSZAWA, WARSZAWA 00-682, Polska.

13. W JAKI SPOSÓB MOŻESZ PRZEGLĄDAĆ, AKTUALIZOWAĆ LUB USUWAĆ DANE, KTÓRE ZBIERAMY OD CIEBIE?

W oparciu o przepisy obowiązujące w Twoim kraju, możesz mieć prawo zażądać dostępu do danych osobowych, które od Ciebie zbieramy, zmienić te informacje lub je usunąć. Aby poprosić o przejrzenie, aktualizację lub usunięcie swoich danych osobowych, wypełnij i prześlij prośbę o dostęp osoby, której dane dotyczą.